Rester från ett annat sekel

av Nikola Madzirov

poesi, 2013, madzirov, ramus

I Rester från ett annat sekel rör sig poesin mellan rotlösheten och hemorten, och folkförflyttningarnas Europa vilar i Nikola Madzirovs poesi som en rest från ett annat sekel. “Historien är de första gräns jag måste korsa”, uttrycker Madzirov själv. En historia som är ständigt närvarande i hans poesi och har gett den en gränslös spridning.

Översättning från makedonska av Miodrag Stankovski

Intresserad av boken?
Besök vår butik här!