och när det blir ljust blir det helt fantastiskt

av Kristin Berget

poesi, norge

I sin tredje diktsamling i svensk översättning, och när det blir ljust blir det helt fantastiskt, utforskar Berget hur klimatkrisen formar vårt medvetande. Hur det faktum att vår framtida existens är hotad framkallar en maktlös vädjan för vår överlevnad. En lågmäld poesi som väver samman natur, jord, ekologi och identitet. Ett barn föds i en värld av instabila landskap med fält och hav där årstiderna förskjuts. En värld där människolivet är litet och sårbart. och när det blir ljust blir det helt fantastiskt är översatt till svenska av Ulf Krook och Ida Linde.

Intresserad av boken?
Besök vår butik här!