Migrationer 1976-2018

av Gloria Gervitz

Gervitz, Migrationer

2009 publicerades Migrationer för första gången i Sverige och fick ett överväldigande mottagande och påtagligt inflytande på svensk poesi. Sedan dess har dikten skrivits om, förvandlats och växt. Tydligt har motiv av saknad över ett lämnat Mexiko, åldrande och dödens närhet tagit plats i dikten. Migrationer 1976–2018 är den senaste versionen av denna evigt oavslutade dikt som på Rámus utkommer i svensk översättning av Hanna Nordenhök med efterord av översättaren och Gabriel Itkes-Sznap.

Intresserad av boken?
Besök vår butik här!