Marigold och Rose

av Louise Glück

Med Marigold och Rose debuterar nobelpristagaren Louise Glück som prosaförfattare. En berättelse som inte liknar något Glück tidigare har skrivit, men samtidigt bärs av hennes precisa språk och präglas av hennes så typiska balans mellan glädje och melankoli. En sagolik memoar över de båda tvillingarna Marigolds och Roses första levnadsår.

Rose är en social varelse. Marigold tycker mest böcker, trots att hon ännu inte kan läsa. Allting kommer att försvinna, men Marigold kommer att lära sig fler och fler ord så att hon kan skriva sin bok. Ändå är det Rose som pratar först.

Med berättelsen om tvillingarna Marigold och Rose debuterar Louise Glück som prosaförfattare. Det är en lika melankolisk som munter berättelse om tvillingparets första levnadsår, om deras upptäckt av världen och insikter om Mamma, Pappa, Mormor och vad de försöker att undanhålla dem. En sagolik undersökning om av vad som har varit och vad som kommer att bli, berättad av de båda bebisarna genom Louise Glücks precisa språk och blick.

Översättning från engelska: Jonas Brun

Intresserad av boken?
Besök vår butik här!