Belarus: Fresker

av Barys Pjatrovitj

Sedan det illegitima presidetvalet i Belarus 2020 och den folkliga resning och våldet som följde har Barys Pjatrovitj skrivit dikter om händelserna. Dikter som lågmält skriker ut sin avsky över regimens förtryck och rädslan det skapar, och samtidigt bär på hopp om framtiden, folkets vilja och en okuvlig tilltro till det litterära uttryckets fulla frihet.

I Belarus: Fresker skriver Pjatrovitj sina dikter med samma metod som i sina tidigare diktsamlingar: i en sittning likt en fresk som torkar på väggen. Nu med ögonblicksbilder från den folkliga resningen och protesterna efter valet i augusti 2020, och våldet som mötte dem. Till svenska är boken översatt av Dmitri Plax med efterord av Ida Linde.

Intresserad av boken?
Besök vår butik här!