I sin andra diktsamling i svensk översättning, Ararat, går Louise Glück med förödande ironi och hänsynslöshet i klinch med familjen. Resultatet kan vara den mest sorgefyllda amerikanska diktsamling som utkommit det senaste halvseklet.

Ararat är Glücks mest personliga bok där hon går i klinch med familjen; en död syster, en mor oförmögen att visa känslor, en bortgången fars tomma liv och hur känslorna inför de egna barnen inte motsvarar det som förväntats. Det är en stenhård och sorgefylld diktsamling, självbekännande, vild och själsligt fulländad med enkel språklig direkthet, överförd till svenska av Stewe Claeson.

Intresserad av boken?
Besök vår butik här!