Lisa Robertson

Lisa robertson ramus

Lisa Robertson är född 1961 i Toronto, bosatt i Frankrike, och en av Kanadas mest hyllade och internationellt uppmärksammade poeter. I sin poesi utforskar hon, med oavlåtlig politisk och feministisk medvetenhet, olika genrer för att utmana det lyriska utan att göra avkall på poesins oreducerbara autonomi.