Hanna Nordenhök

Hanna Nordenhök är född 1977 och bosatt i Stockholm. Hon är verksam som författare, poet, översättare, dramatiker, kritiker och doktor i Kreativt skrivande vid Litterär gestaltning på Göteborg universitet.

Nordenhök debuterade 2007 och har utkommit med sju böcker. Åt Rámus har hon översatt Migrationer 1976–2018 av Gloria Gervitz och är utgiven med Det svarta blocket i världen – Läsningar, samtal, transkript där hon går i dialog med poeterna Gloria Gervitz, Ann Jäderlund och Anja Utler för att i ett korsfält mellan feministisk teori, poetologi och experimentell etnografi undersöka poesin och skrivandet av poesi som en existentiellt omskakande händelse av läsning.

[product_attribute attribute=’Forfattare’ filter=’Alvin Pang’]