Frank O'Hara

Frank O'Hara ramus

Frank O’Hara föddes 1926 och dog allt för tidigt efter en trafikolycka 1966. Han räknas som en nyckelmedlem i New York-skolans första generation. O’Hara arbetade på MoMa i New York och skrev många av dikterna i sin mest berömda diktsamling, Lunchdikter, på sina lunchraster därifrån.