Dmitrij Strotsev

Dmitrij Strotsev

Dmitrij Strotsev är född 1963 och uppvuxen i Minsk, Belarus. Strotsev räknas som en av landets mest upplyfta ryskspråkiga poeter och hans uppläsningar är vida omtalade. Skarpt belyser han den lilla människans roll i en allt mer komplex värld.