Danilo Kis

Danilo Kis Rámus Förlag

Danilo Kiš föddes 1935 i Subotiva i dåvarande Kungariket Jugoslavien och avled 1989 i Pa- ris. Som jude med serbisk-montenegrinsk och ungersk härkomst åter nns i hans litteratur ofta ett sökande efter identitet, språk och varje varelses unika värde, samt en frångång från kronologiska berättande, inspirerad inte minst av Jorge Luis Borges och Bruno Schulz.